بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی